PRIVACYVERKLARING

RRDesign is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens Gegevensverantwoordelijke

RRDesign VOF
Tweede Straat 64
3680 Maaseik
www.rrdesign.be
info@rrdesign.be

 

Persoonsgegevens

RRDesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Onderstaande persoonsgegevens van jouw verwerken wij:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • GSM
  • Plaats
  • IP-adres

RRDesign gebruikt jouw gegevens om contact met je op te nemen of  te informeren over onze diensten, projecten en/of producten.

 

Google Analytics, gebruik van jouw IP-adres

De gegevens over jouw activiteiten op onze website worden verwerkt door Google Analytics. Hierbij anonimiseren wij je IP-adres waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om jou als persoon te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met specialisten van Google.

 

Internetbrowser en apparaat type

Door middel van Google Analytics kunnen wij achterhalen welke browser en welk apparaat onze bezoekers gebruiken. Deze informatie is volledig geanonimiseerd doordat wij geen IP-adressen verzamelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Grondslag van verwerking

RRDesign moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit Artikel 6 “Rechtmatigheid van de verwerking” van de AVG. Wij baseren dit op artikel 1a. “dat je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens”. Dit heb je expliciet moeten aangeven toen je ons de gegevens via de website verstrekte.

We gebruiken jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van info, nieuwsbrief en/of gerealiseerde projecten
  • Analyse van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en onze content beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht RRDesign om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die je invult op de diverse formulieren tijdens de verzending versleuteld. Bovendien vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats (een https-site).

Bewaartermijn persoonsgegevens

RRDesign bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Daarom bewaren wij uw gegevens niet langer dan 2 jaar.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Je kunt ook een schriftelijk inzageverzoek doen. RRDesign behandelt dit verzoek binnen een redelijke termijn (max. 1 maand). Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Je kunt ook vragen om verwijdering of wissing van de gegevens (artikel 17 AVG).

Wil je de (digitale) persoonsgegevens die RRDesign van jouw verwerkt ontvangen, kun je een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat je jouw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin je deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Je kunt schriftelijke verzoeken sturen aan:

RRDesign
Tweede Straat 64
3680 Maaseik